Soorten hersentumoren

Er zijn verschillende soorten hersentumoren. Ten eerste zijn er primaire hersentumoren die uit het hersenweefsel zelf ontstaan. Een secundaire hersentumor is een uitzaaiing van een primaire tumor in of op een ander lichaamsdeel naar de hersenen.

Hersenweefsel
Hersenweefsel bestaat normaal gesproken voor het overgrote deel uit zenuwcellen en steuncellen. De steuncellen worden ook wel gliacellen genoemd. De gliacellen bestaan weer uit twee soorten cellen, de astrocyten en de oligodendrocyten. De meeste hersentumoren ontstaan uit de steuncellen, oftewel de gliacellen. Deze tumoren worden gliomen genoemd.

Gliomen
De onderverdeling van gliomen gebeurt op basis van het soort gliacellen. De gliomen worden onderscheiden in twee types en vier gradaties. Tumoren die ontstaan uit de astrocyten noemt men astrocytomen. De tumoren die ontstaan uit oligodendrocyten heten oligodendrogliomen. Er is echter vaak sprake van mengvormen die oligoastrocytomen worden genoemd.

Gradaties
De tumoren uit de eerste en tweede graad noemt men laaggradig. Deze tumoren worden als goedaardig gezien. Dit betekent dat ze niet geneigd zijn om verder uit te zaaien. De tumoren uit de eerste twee gradaties zijn ongevaarlijk maar moeten wel in de gaten gehouden worden. De tumoren uit de derde en vierde graad noemt men hooggradig. Tumoren in de derde en vierde graad zijn kankergezwellen die sterk geneigd zijn om uit te zaaien naar andere plekken in het lichaam. Deze tumoren zijn gevaarlijk en moeten direct behandeld worden.